Rbla. Catalunya, 66 5è G-H BARCELONA Tel 93 215 33 00 - Fax 93 272 06 37

Avís Legal

Soluciones Hipotecarias, S.L.U. (en endavant Plus Majoristes financers) garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportades, segons allò que estableix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). La visita a aquest lloc web no comporta que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix; no obstant això, durant la visita és possible que es demanin dades de caràcter personal mitjançant formularis.

Aquestes dades s’usaran per contestar les sol·licituds que feu i formaran part d’un fitxer de clients, el responsable del qual és Plus Majoristes financers, a la Rambla de Catalunya, 66, 5è G-H, de Barcelona, on podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit a l’adreça indicada, acompanyat de còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

La negativa a proporcionar les dades comportarà la no prestació del servei per al qual es demanaven o la impossibilitat d’accedir-hi. En cas que aporteu les vostres dades a través d’un missatge de correu electrònic, aquest passarà a formar part del mateix fitxer abans indicat amb la finalitat de gestionar la sol·licitud o el comentari que ens feu arribar, i hi seran aplicables la resta d’extrems indicats al paràgraf anterior.

Política de privacitat

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Soluciones Hipotecarias, S.L.U. (en endavant Plus Majoristes Financers), en qualitat de titular del lloc web www.plusfinancers.com, us comunica les dades identificatives demanades per aquesta llei:

  • Denominació social: Soluciones Hipotecarias, S.L.U.
  • CIF: B-62902382.
  • Dades d’inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, tom 34711 general, foli 162, full número B255804, inscripció 1. Propietària de la marca PLUS MAJORISTES FINANCERS, registrada amb el número 2638052.
  • Adreça de correu electrònic: info@plusfinancers.com
  • Domicili social: Rambla de Catalunya, 66, 5è G-H - Barcelona

La informació present regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini www.plusfinancers.com assumeixen i es comprometen a respectar.

Condicions d’ús

La utilització del lloc web atorga la consideració d’usuari i implica l’acceptació de l’avís legal, de la política de privacitat i de les condicions d’ús; si l’usuari no hi estigués conforme, cal que s’abstingui d’utilitzar el lloc. L’usuari està obligat i es compromet a usar el lloc web i els seus continguts d’acord amb la legislació vigent, l’avís legal i qualsevol altre avís contingut en les pàgines del lloc, i també d’acord amb les normes de convivència, la moral i els bons costums acceptats generalment. L’usuari s’obliga i compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut del lloc web, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en qualitat d’usuari del lloc, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, els noms comercials i els signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de Soluciones Hipotecarias, S.L.U. o, si s’escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús. L’ús del portal i l’accés als seus continguts no atribueix a l’usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats, ni comporta cap cessió a favor seu dels drets d’explotació existents o que puguin existir sobre els continguts. L’usuari no pot considerar cedits a favor seu els drets sobre aquests continguts, ni està autoritzat a utilitzar-los en cap cas, a menys que n’obtingui els drets per escrit dels titulars legítims.

EnlLaços amb altres llocs web

Aquest lloc web pot contenir enllaços amb altres llocs. Us informem que Soluciones Hipotecarias, S.L.U no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

Menors d’edat

Els nostres serveis s’adrecen a persones majors d’edat. En el supòsit que alguns dels nostres serveis s’adrecessin específicament a menors d’edat, Soluciones Hipotecarias, S.L.U demanarà la conformitat dels pares o els tutors per a la recollida de les dades personals o, si s’escau, per al tractament automatitzat d’aquestes dades segons allò que determina la legislació vigent.

Si el client es menor de edat, cal que tingui el consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seves dades personals als formularis del lloc web.

Navegació anònima i navegació amb ‘cookies’

Els llocs web fan servir cookies o galetes –uns arxius de text, petits fitxers de dades que envien als navegadors dels visitants– per oferir-los una experiència personalitzada i aplegar informació sobre l’ús que fan del lloc. També en poden utilitzar per emmagatzemar informació que serveixi per oferir una experiència coherent entre les diferents seccions del lloc, com ara una cistella de la compra o pàgines personalitzades. Als llocs web de confiança, les cookies poden enriquir l’experiència de l’usuari perquè permeten aconseguir informació sobre les seves preferències de navegació o que no hagi d’iniciar sessió cada vegada que accedeixi al lloc. Però algunes cookies, com les que generen els anuncis de pancarta (banners), poden posar en risc la privacitat de l’usuari si fan un seguiment dels llocs que visita.

Soluciones Hipotecarias, S.L.U us informa que durant la navegació pel seu lloc web es fan servir cookies, que ens faciliten aquesta información:

  1. La data i l’hora d’accés al lloc web. Això ens permet esbrinar quines són les hores de més afluència, i fer els ajustos necessaris per evitar problemes de saturació a les nostres hores punta.
  2. El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet saber quines són les àrees de més èxit per millorar-ne el contingut.
  3. La data i l’hora de la darrera vegada que un visitant va accedir al lloc.
  4. La seqüència de continguts que els visitants porten a terme, especialment en la seva primera visita.
  5. Els elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas es pot associar a visitants concrets i identificats. Aquesta informació permet a Soluciones Hipotecarias, S.L.U. adaptar i millorar els seus serveis en interès dels visitants.

Soluciones Hipotecarias, S.L.U. no utilitza tècniques de spamming y únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o amb missatges de correu electrònic.

Es poden bloquejar les cookies?

Sí, podeu bloquejar o permetre la recepció de cookies de tots els llocs web i també podeu seleccionar quins llocs web autoritzeu que us enviïn cookies. També podeu configurar el navegador perquè us avisi en pantalla quan rebeu cookies i perquè n’impedeixi la instal·lació al disc dur. Consulteu les instruccions del navegador per saber-ne més.

Cal bloquejar totes les cookies?

No necessàriament. El bloqueig de totes les cookies pot ajudar-vos a protegir la vostra privacitat, però també pot limitar la vostra experiència en alguns llocs web. És millor ser selectiu pel que fa als llocs web que autoritzeu a enviar-vos cookies. Podeu començar per bloquejar-les totes i, progressivament, autoritzar-ne la recepció a mesura que siguin necessàries per navegar pels lloc en què confieu.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o l’execució del present Avís legal es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola.

Soluciones Hipotecarias, S.L.U i l’usuari se sotmeten a l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), www.ocu.org . Així mateix, en el cas de contractació amb consumidors dins l’àmbit comunitari, aquests es poden plantejar la resolució de controvèrsies a través dels tribunals amb jurisdicció al domicili del consumidor. En cas que aquest sigui el demandant, podrà triar entre interposar la demanda davant dels tribunals amb jurisdicció al seu domicili, o davant dels tribunals de l’estat membre on tingui el domicili l’altra part contractant; en cas que sigui l’empresa la part demandant, només seran competents els tribunals del domicili del consumidor. (“1. L’acció iniciada per un consumidor contra l’altra part contractant es podrà interposar davant dels tribunals de l’estat membre en què estigui domiciliada la part esmentada o davant dels tribunals del lloc on estigui domiciliat el consumidor. L’acció iniciada contra el consumidor per l’altra part contractant només podrà interposar-se davant dels tribunals de l’estat membre on estigui domiciliat el consumidor.”)

Aquestes Condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu codi ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i a la publicitat en línia, a la protecció de dades, a la protecció dels menors i a l’accessibilitat, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es), encarnat en el Jurat de la Publicidad i en la Junta Arbitral Nacional de Consum.

Clàusula informativa de protecció de dades

Us informem que sota cap concepte cedirem les dades que ens faciliteu sense la vostra autorització expressa, i que les tractarem d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Aquestes dades s’inclouran en un fitxer informàtic de clients. Es demanen per poder elaborar un pressupost i/o informar-vos dels serveis i les activitats de la nostra empresa. Pel fet de firmar els nostres formularis manifesteu l’aprovació expressa a la recepció d’aquestes informacions, per qualsevol mitjà de comunicació. La conseqüència que no omplíssiu de manera adequada els formularis seria que no tindríeu accés als nostres serveis i promocions.

La responsable del fitxer esmentat és Soluciones Hipotecarias S.L.U, amb CIF B62902382 i domicili a efectes de notificacions a Rambla de Catalunya, 66 5è G-H, 08007 Barcelona.

Teniu dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o petició d’aclariment que us sorgeixin derivades dels formularis. Teniu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les vostres dades de caràcter personal, mitjançant escrit a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a clientes@plusfinancers.com. Totes les vostres dades es donaran de baixa definitivament de la nostra base de dades per algun d’aquests motius: 1r, a petició vostra; 2n, quan hagin deixat ser necessàries per als objectius que en van determinar la recollida.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies