Rbla. Catalunya, 66 5è G-H BARCELONA Tel 93 215 33 00 - Fax 93 272 06 37

Tauler d’anuncis

Tauler d’anuncis

1 - Informació precontractual per a sol·licitants d’hipoteques

1.1 - Empresa

2 - Tarifes i comissions

3 – Full de reclamacions

4 – Contracte d’arrendaments

4.1 - Empresa

4.1.1 - Lísing immobiliari

4.1.2 - Quadern 58

4.1.3 - Garantia màxims

4.2 - Particulars