Rbla. Catalunya, 66 5è G-H BARCELONA Tel 93 215 33 00 - Fax 93 272 06 37

"Finalment vam aconseguir redreçar la nostra economia, vam reunificar tots els préstecs en una sola quota i avui arribem bé a fi de mes"

Família Sánchez,